Thumb 2f2b9af147c734930ef8850240b47069e3c50bac

Zwemmen voor gezonde spieren

This is the fundraising page of Ellen Stoppels

( 2 km | Member of team: Zwemvereniging Utrecht )

from € 300 (108%)

Omdat iedereen moet kunnen zwemmen, vrij bewegen en lachen. Steun onderzoek naar FSHD. 

FSHD is een erfelijke spierziekte, waarbij meestal de spieren in het gezicht als eerste aangetast worden. Mensen zijn daardoor bijvoorbeeld niet in staat om te glimlachen. Dit heeft een grote impact op de interactie met de omgeving. Deze progressieve ziekte belemmert mensen uiteindelijk in veel alledaagse bewegingen, zoals opstaan, (trap)lopen en het sluiten van hun ogen om te gaan slapen.

Er is nog geen behandeling beschikbaar, daar moet verandering in komen! Steun onderzoek om een verschil te maken voor meer dan 870.000 mensen wereldwijd.