Veiligheid en waterkwaliteit


Veilig zwemmen

Het water in de Utrechtse Singel is geen officieel zwemwater. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden spant zich dagelijks in om het water zo schoon mogelijk te krijgen. Zo wordt er bijvoorbeeld enkele dagen voor de Swim naar fietswrakken gevist. Het waterschap controleert de waterkwaliteit en beoordeelt of het veilig genoeg is om in te zwemmen. Om dit te onderstrepen is de Dijkgraaf van het waterschap lid van ons comité van aanbeveling. 

Waar is het schoon? Waar is het veilig? Informatie over veilig zwemmen in natuurwater vind je hier.

GGD

Wij adviseren alle deelnemers om een tetanus injectie te nemen, als dat langer dan 10 jaar geleden is. Tevens mogen mensen met open wonden of vrouwen die zwanger zijn niet deelnemen aan de SingelSwim Utrecht. Kijk voor meer informatie omtrent zwemmen in de Singel op de website van de GGD. Informatie over zwemmen in open water vind je hier

Gezondheids- en vrijwaringsverklaring

Wij vragen alle deelnemers om een gezondheidsverklaring en een vrijwaringsverklaring in te vullen en te ondertekenen, waarbij je als deelnemer aan de SingelSwim Utrecht akkoord gaat met het zwemmen op eigen risico. Een deelnemer verklaart gezond, minimaal 16 jaar oud en niet zwanger te zijn of klachten te hebben met betrekking tot zijn gezondheid die ertoe leiden dat de deelnemer niet fit genoeg is om aan de SingelSwim Utrecht mee te doen.

Leeftijdsgrens KidsSwim 

Voor deelname aan de KidsSwim Utrecht is er een leeftijdsgrens voor kinderen van minimaal 10 en maximaal 15 jaar. Daarnaast dienen de kinderen gezond te zijn en aantoonbaar hun A en B diploma te hebben gehaald. Een kind zwemt altijd met een begeleider (leeftijd 18+). Als de begeleider niet de ouder van het kind is, dient de ouder een machtiging voor de betreffende begeleider op de vrijwaringsverklaring te ondertekenen.

Shorty of Wetsuit verplicht

Het dragen van een Shorty of Wetsuit is voor alle deelnemers verplicht tijdens de SingelSwim Utrecht en KidsSwim Utrecht. Bij onze partner Sailfish kan je voor €25,- een wetsuit huren. Maak op tijd de reservering, want op is op! De wetsuits zijn op de dag van het evenement af te halen bij de stand van Sailfish.

Gezondheidsonderzoek door de GGD

Zoals al eerder aangekondigd werken wij graag samen met de GGD om onderzoek te doen naar mogelijke klachten naar aanleiding van de SingelSwim. Bij de inschrijfbalie verstrekken wij meer informatie over dit onderzoek van de GGD. De opzet van het onderzoek is om alle klachten te inventariseren over de periode van 17 juni t/m 3 juli 2018. 

Downloads:

voorwaarden singelswim 2019 Download
vrijwaringsverklaring Singelswim 2019 Download